اینورتر فرکانس


اینورتر پمپ استخر Aquagem iSaver+ اینورتر استبرای اولین بار از صفحه نمایش تمام لمسی استفاده شد.این اینورتر برای پمپ می باشدسادگی در طراحی و عملکرد.تنظیم تایمر استخر این اینورتر فرکانس استخر با35 انتخاب سرعتکه بسیار بهتر از پمپ استخر روشن/خاموش است.