ប្រេកង់ Inverter


ម៉ាស៊ីនបូមទឹកអាង Aquagem Inverter iSaver+ គឺជា Inverterដំបូងបានប្រើអេក្រង់ប៉ះពេញ.Inverter សម្រាប់បូមនេះគឺភាពសាមញ្ញក្នុងការរចនា និងប្រតិបត្តិការ.ការកំណត់ម៉ោងកំណត់អាងហែលទឹកនៃអាំងវឺរទ័រប្រេកង់អាងហែលទឹកនេះគឺនៅជាមួយ35 ជម្រើសល្បឿនដែលល្អជាងម៉ាស៊ីនបូមទឹកបើក/បិទ។