फ्रिक्वेन्सी इन्भर्टर


Aquagem पूल पम्प इन्भर्टर iSaver+ इन्भर्टर होपहिलो पटक पूर्ण टच स्क्रिन प्रयोग गरियो।पम्पको लागि यो इन्भर्टर होडिजाइन र सञ्चालन मा सादगी।यस स्विमिङ पूल फ्रिक्वेन्सी इन्भर्टरको स्विमिङ पूल टाइमर सेटिङसँग छ35 गति विकल्पहरू, जुन अन/अफ पूल पम्प भन्दा धेरै राम्रो छ।