Inverter i frekuencës


Inverteri i pompës së pishinës Aquagem iSaver+ është inverteriPërdorur fillimisht ekran të plotë me prekje.Ky inverter për pompë ështëthjeshtësi në dizajn dhe funksionim.Vendosja e kohëmatësit të pishinës së këtij inverteri të frekuencës së pishinës është meZgjedhje me 35 shpejtësi, e cila është shumë më e mirë se pompa ndezëse/fikëse e pishinës.