täzelik banneri

PISCINA & WELLNESS DIGITAL 2020-de ÜÇÜNJI WIRTUAL sergi

Soňky birnäçe günüň dowamynda FORO PISCINA & WELLNESS DIGITAL 2020-de innowasion howuz nasoslarymyzy hödürlemek üçin ajaýyp pursat boldy.Diňe Ispaniýadan däl, eýsem beýleki Europeanewropa ýurtlaryndanam myhmanlarymyz bardy.Goldawyňyz üçin ýene-de bir gezek sag bolsun aýdýaryn!
PISCINA & WELLNESS DIGITAL 2020 01-de üstünlikli wirtual sergi
Çäräniň dowamynda, onlaýn diňleýjilerimize önümlerimize düşünmäge mümkinçilik berýän doly ekranly we gaty pes ses derejesini (diňe 40,5 göterimden 1 metrde 38.5 dBA) öz içine alýan “Pflow Inverter” basseýn nasosynyň öndürijiligini görkezdik.Has giňişleýin maglumat isleýän käbir müşderileriň haýyşy boýunça onlaýn sergide täze döredilen wideo klipler hem iberildi.
PISCINA & WELLNESS DIGITAL 2020 02-de üstünlikli wirtual sergi
Tanyşdyrylyşymyz, joşgunly jogap bilen garşylandy, bu bolsa öz ulanyjylarymyza has ýakyn dursaňyz, täzeçillik hemme ýerde bar.

Müşderilerden alan ähli pikirlerimize we tekliplerimize ýokary baha berýäris we indiki duşuşygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Iş wagty: Noýabr-09-2020