Invermaster ——— Soonakynda

Önüm aýratynlyklary

 

- “InverSilence® Tech” -iň doly inwertory

-16 gezek energiýa tygşytlaýjy

-40 gezek dymmak

- Akylly doly duýgur gözegçi

- Işlemek ukybyny okamak


Önümiň jikme-jigi

Sorag

invermaster_01

 

Inverter tehnologiýasy

每个 大 标题 下 图 图

Nasos basseýniň ýüregidir.Onýyllyklaryň dowamynda adamlar ýokary energiýa sarp edilişine we bir tizlikli nasoslaryň ýokary sesine çydamaly boldular.Bu kynçylygy ýeňip geçmek üçin Aquagem, nasos goýmalarynda ses we netijesizligi çözmek üçin öňdebaryjy tehnologiýa bolan lnverSilence tehnologiýasyny döretdi.

InverSilence tehnologiýasy birleşýärinwertor sürüjisi, göwrümli gidrawlik gurluşyweçotgasyz DC motordöredip, akylly algoritmler arkaly motor tizligini takyk dolandyrmakiň ýuwaş we iň tygşytly inwertor çözgüdi.

invermaster_02

invermaster_03

40 gezek dymmak

每个 大 标题 下 图 图 

invermaster_05

16 gezek energiýa tygşytlaýjy

每个 大 标题 下 图 图

InverMaster10 ýyldyzly energiýa bahasy nasosyweköp energiýa tygşytlaýjybazardaky howuz nasosy.“InverMaster” -iň kömegi bilen lezzet alyp bilersiňiz4 möwsümli basseýnelektrik togy barada aladalanman.Mundan başga-da bolarýyladyş ulgamyny has netijeli ediň, howuz arassalaýjy, nasosyň ömri has uzyn.

Çaklamalar: 4 möwsümli howuz ortaça 365 günde 16 sagat işleýär.Elektrik bahasy € 0.2 / kWt

invermaster_07

Akyl tehnologiýasy

每个 大 标题 下 图 图

Aquagem ösdiilkinji inwertor nasosyintellekt tehnologiýasy bilen “Beýni” inwertory diňe bir turbageçirijiniň basyşynyň üýtgemegine gözegçilik edip bilmez we akylly hasaplamany amala aşyryp bilmez, nasos sürüjisine öwgi iberip biler.awtomatiki sazlamakakym aralygy we işleýiş kuwwaty.Şonuň üçin “Inverter” nasosymyz diňe ulanyjylary üpjün edip bilmeýärturbageçirijini kesgitlemekweirki duýduryş hyzmatyhem edip bilerdegişli akym tizligini üpjün ediň.

invermaster_09

Akylly doly duýgur gözegçi

每个 大 标题 下 图 图

invermaster_11

invermaster_12

Parametr

每个 大 标题 下 图 图

invermaster_14