Μετατροπέας συχνότητας


Ο μετατροπέας αντλίας πισίνας Aquagem iSaver+ είναι ο μετατροπέαςπρώτης χρήσης πλήρης οθόνη αφής.Αυτός ο μετατροπέας για αντλία είναιαπλότητα στο σχεδιασμό και τη λειτουργία.Η ρύθμιση χρονοδιακόπτη πισίνας αυτού του μετατροπέα συχνότητας πισίνας είναι μεΕπιλογές 35 ταχυτήτων, η οποία είναι πολύ καλύτερη από την on/off αντλία πισίνας.