Frekvensomriktare


Aquagem pool pump inverter iSaver+ är växelriktarenförst använde full pekskärm.Denna växelriktare för pump ärenkelhet i design och drift.Pooltimerinställning för denna poolfrekvensomriktare är med35 hastigheter val, vilket är så mycket bättre än på/av poolpump.