อินเวอร์เตอร์ความถี่


Aquagem pool pump inverter iSaver+ เป็นอินเวอร์เตอร์ครั้งแรกที่ใช้หน้าจอสัมผัสแบบเต็ม.อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มนี้คือความเรียบง่ายในการออกแบบและการใช้งาน.การตั้งค่าตัวจับเวลาสระว่ายน้ำของอินเวอร์เตอร์ความถี่สระว่ายน้ำนี้อยู่กับตัวเลือกความเร็ว 35 ระดับซึ่งดีกว่าปั๊มเปิด/ปิดสระว่ายน้ำมาก