Automatický viaccestný ventil

Dotykový automatický ventil

Výrobky
Automatický viaccestný ventil

Automatický viaccestný ventil

iWash je prvý automatický viacportový ventil s dotykovou obrazovkou.Vybavené funkciou automatického spätného preplachovania, 

a vďaka interakcii s invertorovým bazénovým čerpadlom iWash nastavuje nový štandard pre jednoduchosť a pohodlie bazénovej filtrácie.


Automatické automatické zvyšovanie

Automatické automatické zvyšovanie

Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka

Inverter inverzného čerpadla

Inverter inverzného čerpadla