มัลติพอร์ทวาล์วอัตโนมัติ

วาล์วอัตโนมัติสัมผัส

ผลิตภัณฑ์
มัลติพอร์ทวาล์วอัตโนมัติ

มัลติพอร์ทวาล์วอัตโนมัติ

iWash เป็นมัลติพอร์ตวาล์วอัตโนมัติแบบสัมผัสหน้าจอเครื่องแรก.มาพร้อมกับคุณสมบัติการล้างย้อนกลับอัตโนมัติ 

และการโต้ตอบกับปั๊มสระว่ายน้ำอินเวอร์เตอร์ iWash กำหนดมาตรฐานใหม่เพื่อความง่ายและสะดวกของการกรองสระว่ายน้ำ


การล้างย้อนกลับอัตโนมัติ

การล้างย้อนกลับอัตโนมัติ

หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัส

อินเวอร์เตอร์ปั๊มปั้ม

อินเวอร์เตอร์ปั๊มปั้ม

ผลิตภัณฑ์