InverJet - Máy Bơi 12V Đầu Tiên & Duy Nhất
InverJet
InverJet
InverJet
InverJet

Máy bơi hiện tại  -  InverJet

Lưu lượng mạnh mẽ: Tối đa 250m³/h
Khu vực bơi rộng cực đại
Điện áp làm việc 12V


Máy bơi 12V đầu tiên và duy nhất


máy nghịch dòng hồ bơi - Đầu tiên & duy nhất 12VMáy bơi


Tốc độ dòng chảy mạnh mẽ: Max.250m³/h


Máy đảo ngược dòng điện bể bơi - Tốc độ dòng chảy mạnh mẽ: Tối đa 237m³/h

Video sản phẩm

Nhấp để xem toàn bộ phim về InverJet

Nhấp để xem toàn bộ phim về InverJet

Yêu cầu trực tuyến
Tên
Thư điện tử (Chúng tôi sẽ trả lời bạn qua email trong vòng 24 giờ)
Điện thoại/WhatsApp/WeChat (Rất quan trọng)
Câu hỏi của bạn