Liên hệ với chúng tôi|Nhà sản xuất máy bơm bể bơi Aquagem

Liên hệ

Điện thoại

(0086) 20 3781 4527

FAX

(0086) 20 3781 4527

Địa chỉ

Trung Quốc, Quảng Châu, Quận Phản Ưu, Khu Công nghiệp Nam Long, Tòa nhà C6, Tầng 5.

Công ty

Thư điện tử

Điện thoại

Thông điệp